Bouppteckningar

Boservice hjälper dig att upprätta en bouppteckning eller dödsboanmälan som måste göras när någon gått bort.

En bouppteckning måste göras senast tre månader efter dödsfallet och är en sammanställning över boets tillgångar och skulder på dödsdagen detta ska sedan registras hos Skatteverket

Som dödsbodelägare får du inte göra bouppteckningen helt på egen hand. Här krävs det två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar för ärendet.

En bouppteckning kostar från 5900kr.

Vi samarbetar med Gällivare Begravningsbyrå.

Arvskifte

Arvskiftet är det avtal i vilket arvtagarna kommer överens om fördelningen av arvet. Arvskiftet ska godkännas av alla delägarna i boet. Det är en mycket viktig handling, speciellt i det fall där särkullbarnen kanske får ut hela sin arvslott direkt utan att behöva avvakta efterlevande makes bortgång.

Kontakta Eva Ljung genom mail eller telefon 0730-913570 för att boka en tid.